Deur

De La Librairie Thermographique
Version du 29 janvier 2016 à 23:29 par Hcrepin (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)

Deur

Een deur is een beweegbaar (bouwkundig) element ter afsluiting van een ruimte. In een gebouw is een deur meestal bevestigd (afgehangen) in een kozijn, dat weer in een muur of wand is aangebracht.

Externe zichte van een deur in thermografie

Externe zichte van een deur.


Thermografie van de deur in een huis

Thermische analyze van de deur in een huis.
English: door
Français: porte

Récupérée de « /index.php?title=Deur&oldid=7557 »
Partager
Outils personnels