Duif

De La Librairie Thermographique
Version du 5 février 2016 à 16:39 par Hcrepin (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)

Duif in thermographie

Columba of duif (duiven) is een geslacht van de familie der Columbidae. Het geslacht omvat gemiddeld grote tot grote, stevig gebouwde duiven.

De Amerikaanse soorten uit dit geslacht worden naar aanleiding van moleculair genetisch onderzoek en vervolgens door de American Ornithologists' Union in het geslacht Patagioenas (Amerikaanse duiven) geplaatst.

Dit vogel is echt gemeenschappeliijk in steden.Infrarood thermografie van een duif

Groep van duiven gezien in thermografie


Français: Pigeon

English: Columba

Récupérée de « /index.php?title=Duif&oldid=7672 »
Partager
Outils personnels